26 results in DigitaltMuseum:

13 results in Vänersborgs museum:

13 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

7 results in Västmanlands läns museum:

6 results in Östergötlands museum:

Share to