20 results in DigitaltMuseum:

14 results in Vänersborgs museum:

14 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to