106 results in DigitaltMuseum:

102 results in Bohusläns museum:

3 results in Sjöhistoriska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to