836 results in DigitaltMuseum:

319 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

302 results in ArkDes:

182 results in Sjöhistoriska museet:

Share to