97 results in DigitaltMuseum:

96 results in Västmanlands läns museum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to