130 results in DigitaltMuseum:

78 results in Nordiska museet:

35 results in Sjöhistoriska museet:

35 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to