96 results in DigitaltMuseum:

View timeline 87 results

91 results in Sundsvalls museum:

2 results in Postmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to