163 results in DigitaltMuseum:

84 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

53 results in Sjöhistoriska museet:

49 results in ArkDes:

Share to