826 results in DigitaltMuseum:

556 results in Vänersborgs museum:

556 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

177 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to