2,614 results in DigitaltMuseum:

Intervju med Agnes Carlson (f. 1894, Karlskoga), utvandrare.

Intervju med Agnes Carlson, Cleveland, Ohio. LS 0033. Rubriker: Amerikanskt medborgarskap, anledning till emigration, arbete, depressionsåren, föreningsliv, föräldrar, religion, skolgång, språkkunskaper, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Amerikanskt medborgarskap: Hon berättar att när hon skulle bli amerikansk medborgare 1938 så var hon tvungen att gå igenom en kurs för att lära sig amerikansk historia och annat som hon behövde kunna för att få ut sitt amerikanska medborgarskap. Hon minns att många av de italienare som var med på kursen inte kunde någon engelska, trots att de hade bott i USA i över 50 år. Anledning till emigration: Två av hennes systrar hade emigrerat till Amerika, och hon ville också resa dit och tjäna pengar. När hennes äldsta syster var på besök i Sverige 1912 så följde hon med henne tillbaka till Amerika. Arbete: Innan hon emigrerade så hjälpte hon till med arbetet på gården. När hon kom till Amerika så började hon arbeta som hembiträde. När USA gick med i första världskriget 1917 så började hon arbeta på fabrik. Efter krigets slut så blev fabriksarbetena färre, och hon började åter arbeta som hembiträde. Depressionsåren: Hon berättar om hur besvärligt det var under depressionsåren. Visserligen hade hennes man arbete, men det var många vänner till familjen som inte ens hade mat för dagen. Hon och hennes make förlorade även en del pengar när banken de hade dem i stängde. Föreningsliv: Hon har varit medlem i flera svenska loger i USA. Hon är fortfarande aktiv i Nobellogen i Cleveland. Föräldrar: Hennes föräldrar var jordbrukare. De arrenderade en stor gård norr om Karlskoga. Hennes far dog när hon var två år gammal. Efter faderns död så blev familjen tvungen att flytta till en mindre gård. Religion: I hennes föräldrahem tillhörde de statskyrkan. Hon är konfirmerad i Karlskoga kyrka. När hon kom till Amerika så gick hon med i den luterhska kyrkan. Skolgång: Hon gick i småskola och folkskola. Hon gick dessutom två år i fortsättningsskola. Fortsättningsskolan var en repetition av folkskolan, och undervisningen skedde under sex veckor på vintern. Språkkunskaper: Hon var mycket angelägen om att lära sig engelska när hon kom till Amerika. Hon läste engelska böcker och tidningar, och hon hade dessutom god hjälp av barnen i familjen hon arbetade för. En av pojkarna gav henne lektioner i engelsk skrivning. Tillbaka till Sverige: Hon har besökt Sverige två gånger efter emigrationen. När hon besökte Sverige 1916 så tog hon sin yngsta syster med sig tillbaka till Amerika. Överresan: Hon berättar om resan till Amerika. Hon reste från Göteborg via Hull och Liverpool till Boston. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bra. Intervjun är på svenska, men vid ett tillfälle övergår den intervjuade till att tala engelska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

Intervju med Signe Berglund (f. 1897, Karlskoga), utvandrare.

Intervju med Signe Berglund, Cleveland, Ohio. LS 0034. Rubriker: Anledning till emigration, arbete, Ellis Island, föräldrar, nöjesliv, religion, språkkunskaper, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Anledning till emigration: Hennes Amerikafeber började när hon såg en film om emigranter som lämnade Göteborg. Hon hade en morbror i Ashtabula, och han hade vid flera tillfällen skrivit hem till Sverige och frågat om inte någon i den stora familjen ville komma över till Amerika. Hon skrev till honom och talade om att hon ville emigrera, och han skickade biljetter så att hon kunde resa över. Beslutet att emigrera var svårt att ta, eftersom hon var mycket fäst vid sin hembygd och sina föräldrar. Arbete: Innan hon emigrerade så arbetade hon i fyra år som barnsköterska hos löjtnant Nordensköld i Stockholm. När hon kom till Ashtabula så började hon arbeta som hembiträde. Efter två år i Ashtabula så flyttade hon till Cleveland där hon fick arbete på en restaurang. Ellis Island: Hon berättar kort om hur hon upplevde Ellis Island. De blev instängda i bås som kor, och de blev noggrannt undersökta innan de släpptes in i Amerika. Föräldrar: Hennes far arbetade på Bofors, men fick på grund av sjukdom övergå till att arbeta på sina föräldrars gård. Nöjesliv: Hon berättar lite om de nöjen som fanns i Karlskogatrakten när hon var ung. Hon och hennes kamrater kunde gå upp till två mil för att komma till en plats där det var dans. Hon minns hur roligt det var på midsommarafton i Sverige. Midsommarfirandet är något som hon alltid har saknat i Amerika. Religion: I hennes föräldrahem tillhörde de statskyrkan. När hon kom till Amerika så gick hon med i den luterska kyrkan. Hon berättar att det var många svenskar som gick över till missionskyrkan när de kom till Amerika. Språkkunskaper: Hon kunde ingen engelska när hon kom till Amerika, men hennes moster och familjen hon arbetade för hjälpte henne att lära sig språket. Tillbaka till Sverige: Hon har besökt Sverige vid flera tillfällen efter emigrationen. Överresan: Hon berättar om resan till Amerika. 1925 reste hon från Göteborg till New York med fartyget Gripsholm. Det var den första resan som Gripsholm gjorde. Från New York reste hon vidare med tåg till Ashtabula. Hon berättar ganska utförligt om tågresan. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bra. Intervjun är på svenska. Den intervjuade talar en starkt utpräglad värmländska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

Intervju om Nathaniel Danielson (f. 1885, Karlskoga), utvandrare.

Intervju med Helen Honeywell, Cleveland, Ohio. LS 0035. Hon är född och uppvuxen i Cleveland och har aldrig varit i Sverige. Intervjun handlar till största delen om hennes föräldrar. Rubriker: Amerikanskt medborgarskap, Anders Gustav Danielson, anledning till emigration, arbete, föräldrar, religion, språkkunskaper, svenskarna i Cleveland, övrigt om intervjun. Amerikanskt medborgarskap: Trots att hennes far bodde i Amerika från fyra års ålder så blev han aldrig amerikansk medborgare. Anders Gustav Danielson: Hon berättar ganska utförligt om sin farfar, Anders Gustav Danielson. Han var en ganska orolig natur, som hade svårt att stanna kvar på ett arbete någon längre tid. Det var en man med talets gåva, och han predikade gärna i de religiösa samfund han var med i. Han var aktiv i frälsningsarmén i många år, men efter sin pensionering så gick han över till baptistkyrkan. Anledning till emigration: Hon tror att hennes farfar emigrerade för att hans barn skulle få bättre levnadsförhållanden. Hon tror också att det var äventyrslusten som fick honom att emigrera. Arbete: Hennes farfar var järnverksarbetare. Hennes far fick redan i skolåldern börja bidra till familjens försörjning. Han arbetade för bönderna i Worcester, Massachusetts. När han kom till Cleveland så började han arbeta som metallarbetare. Han arbetade 40 år i samma företag. Föräldrar: Hennes far kom från Värmland, och han kom till Amerika när han var fyra år gammal tillsammans med sin mor och sina syskon. Hans far hade emigrerat några år tidigare för att söka arbete, innan han skickade hem pengar så att den övriga familjen kunde komma över. Hennes mor kom från Östergötland. Religion: I hennes föräldrahem tillhörde de svenska baptistkyrkan. När hon började söndagsskolan så hölls alla gudstjänster på svenska, men man övergick gradvis till engelska. Trots att de tillhörde baptistkyrkan så deltog hennes föräldrar ofta i frälsningsarméns möten. Språkkunskaper: I hennes föräldrahem talade de nästan uteslutande engelska. Hennes föräldrar talade bara svenska när de grälade på varandra. Svenskarna i Cleveland: Hon berättar att de flesta svenskar som kom till Cleveland hade bott på någon annan plats i USA innan de kom dit. Det var ovanligt att svenskar kom direkt från Sverige till Cleveland. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bra. Lennart Setterdahl ställer frågorna på svenska, men den intervjuade talar uteslutande engelska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

835 results in Örebro läns museum:

521 results in Örebro Stadsarkiv:

482 results in Tekniska museet:

Share to