748 results in DigitaltMuseum:

734 results in Bild Linköping:

12 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

11 results in Sjöhistoriska museet:

Share to