128 results in DigitaltMuseum:

View timeline 101 results

60 results in Nordiska museet:

24 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

24 results in Järnvägsmuseet:

Share to