55 results in DigitaltMuseum:

29 results in Sjöhistoriska museet:

29 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

15 results in Sundsvalls museum:

Share to