40 results in DigitaltMuseum:

35 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

34 results in Sjöhistoriska museet:

5 results in Västergötlands museum:

1 result in Marinmuseum:

Share to