23 results in DigitaltMuseum:

22 results in Nordiska museet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to