53 results in DigitaltMuseum:

46 results in Västerås Stadsarkiv:

5 results in Västmanlands läns museum:

2 results in Upplandsmuseet:

Share to