88 results in DigitaltMuseum:

25 results in Vänersborgs museum:

25 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

23 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to