79 results in DigitaltMuseum:

25 results in Vänersborgs museum:

25 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

19 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to