288 results in DigitaltMuseum:

279 results in Hemslöjdens Samlingar:

3 results in Nordiska museet:

3 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to