48 results in DigitaltMuseum:

47 results in Sjöhistoriska museet:

47 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in ArkDes:

Share to