289 results in DigitaltMuseum:

149 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

102 results in Sjöhistoriska museet:

79 results in ArkDes:

Share to