45 results in DigitaltMuseum:

View timeline 21 results

13 results in Nordiska museet:

7 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

6 results in Sjöhistoriska museet:

Share to