575 results in DigitaltMuseum:

419 results in Sjöhistoriska museet:

419 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

156 results in ArkDes:

Share to