177 results in DigitaltMuseum:

View timeline 150 results

168 results in Sundsvalls museum:

8 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Järnvägsmuseet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to