149 results in DigitaltMuseum:

View timeline 137 results

145 results in Sundsvalls museum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Sjöhistoriska museet:

Share to