263 results in DigitaltMuseum:

View timeline 215 results

241 results in Sundsvalls museum:

14 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

14 results in Järnvägsmuseet:

Share to