108 results in DigitaltMuseum:

View timeline 69 results

107 results in Upplandsmuseet:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to