16 results in DigitaltMuseum:

12 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

11 results in Sjöhistoriska museet:

4 results in Västergötlands museum:

1 result in Marinmuseum:

Share to