130 results in DigitaltMuseum:

View timeline 114 results

119 results in Nordiska museet:

10 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

10 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to