54 results in DigitaltMuseum:

44 results in Kalmar läns museum:

5 results in Sjöhistoriska museet:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to