749 results in DigitaltMuseum:

Intervju med Alma Anderson (f. 1883, Fjärås) om hennes utvandring till Amerika

Berättarens namn: Alma Matilda Anderson, född Brandt (Född Johansson?) Födelseår & -ort: 1883 i Torpa, Fjärås socken. Uppväxtort: Torpa. Yrke: Piga. Affärsbiträde. Syskonens namn, födelseår & plats: Davida (Torpa, Fjärås, 1879) samt tre halvsystrar (verkar vara fem): Anna Elina (1860), Albertina (1862), Amalia (1864), Adelina (1875), Hilda Carolina (1872). Födda i Torpa, Fjärås. Faderns namn: Andreas Brandt (Andreas Johansson?) Födelseår & -ort: 1830, Fjärås. Yrke: Soldat, fiskare, dagsverksarbetare. Moderns namn: Anna-Lena Brandt (född Hansdotter.) Plats och datum för intervju: Cleveland 1962. Intervjuare: Lennart Setterdahl. (möjliga stavningsvarianter. Alina Matida, Anderson, Andersson, Hilda Karolina) ----------------------------------------- Sammandrag: ... LS0012 Intervju med Alma N. Anderson, Cleveland, Ohio. Rubriker: Anledning till emigration, arbete, föräldrar, nöjesliv, religion, statskyrkan, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Anledning till emigration: Hon emigrerade därför att hon inte var nöjd med sina arbetsförhållanden i Sverige. Arbete: Innan hon emigrerade, arbetade hon en kort tid hos kyrkoherde Sjöblom i Göteborg. Hon berättar om förhållandena hos kyrkoherde Sjöblom. Hon trivdes inte där, eftersom frun i huset var en mycket hård arbetsgivare. Hon lämnade kyrkoherden och började arbeta i en tobaksaffär. När hon kom till Cleveland fick hon arbete som hembiträde. Föräldrar: Hennes far hade varit soldat, men när hon växte upp arbetade han som fiskare. Föräldrarna hyrde ett torp, och hennes far gjorde dagsverken som betalning. Nöjesliv: Hon berättar kort om nöjeslivet i Fjärås. Religion, statskyrkan: I hennes föräldrahem tillhörde de statskyrkan. De gick i kyrkan regelbundet. Hon konfirmerades i Fjärås kyrka. Tillbaka till Sverige: Hon har inte besökt Sverige efter emigrationen. Överresan: Hon berättar kort om resan till Amerika. Hon reste från Göteborg till New York, och därifrån vidare till sin syster i Cleveland. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är ganska bra. Lennart Setterdahl ställer frågorna på svenska, men den intervjuade svarar nästan uteslutande på engelska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

244 results in Vänersborgs museum:

244 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

119 results in Västmanlands läns museum:

Share to