98 results in DigitaltMuseum:

48 results in Västmanlands läns museum:

35 results in Hemslöjdens Samlingar:

11 results in Örebro läns museum:

Share to