14 results in DigitaltMuseum:

6 results in Nordiska museet:

4 results in Kalmar läns museum:

3 results in ArkDes:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to