200 results in DigitaltMuseum:

View timeline 157 results

185 results in Sundsvalls museum:

14 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

13 results in Järnvägsmuseet:

Share to