13 results in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

13 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Bohusläns museum:

3 results in Sjöhistoriska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Västergötlands museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to