758 results in Sundsvalls museum:

755 results in ArkDes:

211 results in Nordiska museet:

65 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

57 results in Sjöhistoriska museet:

27 results in Tekniska Museet:

16 results in Västergötlands museum:

9 results in Upplandsmuseet:

8 results in Järnvägsmuseet:

7 results in Skansen:

7 results in Mölndals stadsmuseum:

4 results in Romska Kulturcentret i Malmö:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Hallands Konstmuseum:

1 result in Göteborgs Naturhistoriska Museum:

1 result in Bohusläns museum:

1 result in Västarvet:

Share to