10 results in DigitaltMuseum:

8 results in Sundsvalls museum:

2 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to