5 results in DigitaltMuseum:

4 results in Vänersborgs museum:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Nordiska museet:

Share to