11 results in DigitaltMuseum:

7 results in Vänersborgs museum:

7 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

4 results in Nordiska museet:

Share to