3 results in DigitaltMuseum:

2 results in Nordiska museet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to