5 results in DigitaltMuseum:

3 results in Vänersborgs museum:

3 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Skansen:

Share to