9 results in DigitaltMuseum:

5 results in Nordiska museet:

4 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to