875 results in DigitaltMuseum:

373 results in Västarvet:

363 results in Vänersborgs museum:

220 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to