748 results in Bohusläns museum:

196 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

196 results in Järnvägsmuseet:

91 results in Västarvet:

88 results in Vänersborgs museum:

15 results in Västergötlands museum:

11 results in Mölndals stadsmuseum:

3 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

3 results in Göteborgs Naturhistoriska Museum:

2 results in Tekniska Museet:

1 result in Alingsås museum:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to