243 results in DigitaltMuseum:

238 results in Kalmar läns museum:

2 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

2 results in Kållereds Hembygdsförening:

1 result in Nordiska museet:

Share to