667 results in DigitaltMuseum:

View timeline 141 results

581 results in Enköpings museum:

79 results in Upplandsmuseet:

7 results in Vänersborgs museum:

7 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to