20 results in DigitaltMuseum:

View timeline 16 results

12 results in Upplandsmuseet:

5 results in Nordiska museet:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to