67 results in DigitaltMuseum:

View timeline 66 results

63 results in Upplandsmuseet:

3 results in Örebro läns museum:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to