92 results in DigitaltMuseum:

View timeline 89 results

90 results in Upplandsmuseet:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to