86 results in DigitaltMuseum:

View timeline 44 results

78 results in Upplandsmuseet:

6 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Vänersborgs museum:

2 results in Nordiska museet:

Share to