18 results in DigitaltMuseum:

View timeline 17 results

16 results in Upplandsmuseet:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to